31.5K

就业指导中心2018年寒假值班通知

2018年1月11日   点击人次:876

为方便毕业生办理就业调整改派,推迟毕业学生办理就业派遣等手续,我校就业指导中心在寒假期间(1月25日-2月25日)安排值班,具体安排如下:

一、1月值班安排:

1、值班时间:1月26、30日 9:00-12:00;15:00-17:00。

2、就业指导中心教师正常上班至1月24日。

二、2月值班安排:

1、值班时间:2月2、6、9日 9:00-12:00;15:00-17:00。

3、就业指导中心教师2月26日恢复正常上班。

 

                                      华南农业大学就业指导中心

                                           2018年1月11日